۱۴ مطلب با موضوع «دروس رشته کامپیوتر» ثبت شده است

معماری کامپیوتر

جزوه استاد یوسفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mohammad heydari

آمار و احتمال مهندسی

آمار و احتمال مهندسی (دکتر نادرنعمت الهی)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mohammad heydari

ریز پردازنده و اسمبلی

برنامه نویسی و زبان اسمبلی (مهندس کیمیایی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mohammad heydari

پایگاه داده

پایگاه داده (دکترروحانی رانکوهی)

پایگاه داده (حبیب فروزنده‌ دهکردی)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mohammad heydari

نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه (مهندس مهری رجایی )

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mohammad heydari

ساختمان گسسته

ساختمان گسسته ( دکتر بهروز قلی زاده )

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mohammad heydari

مدار منطقی

مدار منطقی (PowerPoint)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mohammad heydari

مدار الکتریکی

کتاب مدارهای الکتریکی

جزوه مدارهای الکتریکی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mohammad heydari

ساختمان داده

جزوه کامل ساختمان داده

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mohammad heydari

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mohammad heydari